Obiective
Casa Poporului
Delta Dunarii
Romania: Date generale
Activitati »
» 
...
Adrese utile »
» 
...
Altele »
» 
...
Camere/radare fixe
Informatii de sezon
Judete »
» 
...
Natura »
» 
...
Obiective »
» 
...
Regiuni »
» 
...
Targuri si Expozitii »
» 
...
Transport »
» 
...

Cauta
GO!

Abonare la RSS
Articole
Cascada Urlatoarea
Reprezinta un punct deosebit de atractie. Se afla sub poalele Jepilor, deasupra ...

Poduri in Romania
      - Podul medieval din Cârjoaia- Podul medieval din ...

Cinematografe
  [Info Utile]     * Universitatea Nationala de Arta Teatra...

Cinematograf
  Cinematograf sau sală de cinema, este un loc destinat în exclusiv...

Universitatea Nationala de Art...
Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „Ion Luc...

Tehnica proiectiei cinematogra...
  [Introducere în tehnica proiecţiei cinematografice] Introducer...

Filmul romanesc
Filmul românesc cunoaşte o istorie de peste un secol; în ciuda fapt...

Castru
Castrul, (în ), este o fortificaţie celtică de formă rotundă, construi...

Statiune balneara
Staţiunea balneară este o staţiune turistică şi de tratament sau profilaxie...

Partii de ski pe regiuni
[Banat]   Judetul Caras Severin 1. Partia Norica | Muntele mic | 1.200m ...

Adauga un anunt aici Plateste prin SMS 5 EUR si beneficiezi de 30 zile de afisare.

Beresti

Bereşti este un oraş în judeţul Galaţi, Moldova, România. Are o populaţie de 3.601 locuitori. Aşezarea datează încă din paleolitic, pe teritoriul oraşului gasindu-se urme ale locuirii din această perioada, precum şi urme ale Culturii de Cucuteni. A fost desemnat oraş în anul 1968.

 

Relieful

Relieful oraşului este reprezentat sub forma unor dealuri premontane, cu altitudini de sub 300 m, care aparţin în totalitate Podişului Covurlui.

Sub aspect geomorfologic, în zona oraşului Bereşti s-au identificat trei formaţiuni de terase.Terasa superioară, dezvoltată de o parte şi de alta a pârâului Chineja, la altitudini cuprinse între 200 şi 288 m, având aspectul unor platouri largi, cu destinaţie agricolă;Terasa medie dezvoltată în continuarea celei superioare, pe valea râului Chineja, are o altitudine de 175-200 m şi o lăţime cuprinsă între 500 şi 600 m. Pe această terasă medie s-a dezvoltat oraşul Bereşti, panta terenului variind între 5-7%;

Legătura între cele două terase se face uneori prin pante abrupte, de 10-30%, pe care şi-au facut apariţia văile şi râpele torenţiale, precum şi procesele specifice pantelor (alunecările de teren).

Lunca se dezvoltă pe cursul râului Chineja şi afluenţilor acestuia, pe lăţimi având 100 m în nord şi cca. 300 m în sud.Albia majoră este puţin adâncă şi limitată, în general, de maluri abrupte de 2-5 m. În perioadele bogate în Precipitaţii se produc inundaţii.

 

 

Geologia

Din punct de vedere geologic, fundamentul zonei este de vârstă pliocen (ponţian – dacian), alcătuit din argile, argile nisipoase, nisipuri, acoperite de depozite de vârstă levantină – reprezentate prin argile, marne, nisipuri roşii şi plăci de gresii.

Solurile dominante sunt de tip cernoziom cu mai multe variante: cernoziomuri cambice şi cernoziomuri argiloiluviale. Pe suprafeţe restrânse apar solurile cenuşii şi solurile brune de pădure podzolite. Fertilitatea bună a solului şi relieful cu pante domoale au determinat folosirea în agricultura pe scară mare a fondului funciar.

 

 

Clima

 

Teritoriul oraşului Bereşti aparţine în totalitate sectorului cu climă continentală, încadrându-se în ţinutul cu climă de deal.

Verile sunt foarte calde şi uscate, iar iernile geroase, marcate de viscole puternice, dar şi de advecţii de aer cald şi umed din sud şi sud-vest, care determină intervale de încălzire şi topire a stratului de zăpadă.

Media anuală a temperaturii aerului este de 9,5oC. Media lunii celei mai calde (iulie) este de 21,7oC, iar a luni celei mai reci (ianuarie) de -3,5oC.

Precipitaţiile atmosferice înregistrează cantităţi medii lunare situate în jurul valorii de 500mm.

Vânturile dominante sunt cele din direcţia nord-est şi nord, înregistrând viteze medii mai mari (4,0 m/s).

 

 

Hidrografia

Reţeaua hidrografică aparţine în totalitate râului Chineja, afluent al Prutului, care străbate oraşul pe direcţia nord-sud. Izvorăşte din partea nordică a oraşului.

 

 

 

Personalităţi locale

  • Paul Bujor (1862 - 1952), zoolog, membru de onoare al Academiei Române.

 NOTA: Acest articol este disponibil sub licenta Creative Commons Atribuire-Distribuire in conditii identice si contine text din articolul Bereşti prezent in Wikipedia.
NOTA: In cazul in care aveti cunostinta de schimbarea unor date sau informatii din articolul de mai sus va rugam sa nu ezitati sa ne contactati pe adresa contact@eurointegrator.ro
Va multumim!